Press ESC to close

ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް ކޯޓަކުން އަމުރު ނެރެފި

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒްގެ ދަރިކަނބަލުން ހައްސާ ބިންތި ސަލްމާން ހައްޔަރުކުރުމަށް ފްރާންސްގެ ކޯޓަކުން އަމުރު ނެރެފިއެވެ. ކޯޓުން…