Tag: ދުނިޔެ

ބަރަހަނާ ފިލްމް ކުޅޭ އަންހެނެއްގެ ފަރާތުން 20 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ޓުރަންޕް ކޯޓަށް

ބަރަހަނާ ފިލްމް ކުޅޭ އަންހެނެއްގެ ފަރާތުން 20 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ޓުރަންޕް ކޯޓަށް

އެމެރިކާގެ ބަރަނާ ފިލްމް ކުޅޭ އަންހެނެއް ކަމަށްވާ ސްޓޯމީ ޑެނިއެލްސްގެ އަތުން 20 މިލިއަން ޑޮލަރު  ހޯދުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ދައުވާކޮށްފިއެވެ. ޓްރަމްޕްގެ ލޯޔަރުން ބުނާގޮތުގައި ...

މަގުބޫލު