Press ESC to close

ބަރަހަނާ ފިލްމް ކުޅޭ އަންހެނެއްގެ ފަރާތުން 20 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ޓުރަންޕް ކޯޓަށް

އެމެރިކާގެ ބަރަނާ ފިލްމް ކުޅޭ އަންހެނެއް ކަމަށްވާ ސްޓޯމީ ޑެނިއެލްސްގެ އަތުން 20 މިލިއަން ޑޮލަރު  ހޯދުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ދައުވާކޮށްފިއެވެ….