Press ESC to close

މިހާރުވެސް ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެނަމަ އުފަލާއެކު އެކަން ކުރާނަން: ރޮނާލްޑޯ

މިހާރުވެސް ފުޓްބޯޅައިގެ ކެރިއަރު ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެނަމަ ފަސްޖެހުމެއްނެތި އެކަން ކުރާނެކަމަށް ފުޓްބޯޅައިގެ ދުނިޔޭގައި ރަސްްކަން ކުރަމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން އަދި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ…