Press ESC to close

ސްޓާފް މީޓިންގައި ތިއްބާ ސީލިންގ ފަޅާލާފައި ވެއްޓުނީ ބޮޑު ހަރުފައެއް

ޗައިނާގެ ބޭންކެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންތަކަކާއެކު ކުރިއަށްދިޔަ ސްޓާފް ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއަށް ސީލިންގ ފަޅާލައިގެން ބޮޑު މާސިންގާ ހަރުފައެއް ވެއްޓި ގިނަބަޔަކު ބިރުވެރިކަމުގެ…

ސަލްމާން އާއި އޭނާގެ ބޭބެ އިން ވެގެން ރޭޕްކުރިކަމަށް ބުނާ ފިލްމީ ތަރިއެއްގެ ވާހަކަ

އިންޑިއާގެ ބޮލީވުޑްގެ ތެރޭގައި އަންހެން ތަރިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުންދާ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ. އެކަކު އަނެކަކު ދަނީ މީސް…