Tag: ރާއްޖެ

ހެދިކާ ވިއްކާ މީހުންއަތުންވެސް ފީއެއް!

ހެދިކާ ވިއްކާ މީހުންއަތުންވެސް ފީއެއް!

ހުޅުމާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހެދިކާ ވިއްކަން ތިބޭ މީހުންގެ އަތުން ފީއެއް ނެގުމަށް ނިންމައި އެ ތަންތަނުގައި ހެދިކާ ވިއްކުމުގެ އުސޫލެއް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ...

ޔޫސޭ

ރޯދަމަސް ފަޅު ފިލުވައިލުމަށް މިފަހަރުވެސް ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާ!

ރޯދަމަސް ބޯމަތީގައި އޮތްއިރު، ކޮންމެ މަހެއްގެ ރޯދަ މަސްފަދައިން ޓީވީތަކުން މުނިފޫލި ފިލުވުމުގެ ގިނަ ޕޮރޮގްރާމުތަކެއް ކުރިޔައް ގެންދާނެކަން ޔަގީނެވެ. މިގޮތުން މިއަހަރުވެސް ރޭގަނޑުގެ އަޅުކަމަށްފަހު މުނިފޫހި ފިލުވައިދިނުމަށް ...

އަސްލުތަ؟ ޖަޕާނުގެ ޓޯކިއޯތަ؟

ޖަޕާނުގެ ވެރިރަށް ޓޯކިއޯއަކީ ދިވެހިންނަށް އައު ތަނެއް ނޫނެވެ. އެތައް ދިވެހިންނެއް އެތަނަކަށް އެތަށް ފަހަރަކު ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަޤްބޫލުތަނެކެވެ. ފުރަތަމަ ޒިޔާރަތުައި އެތަނުގެ އިމާރާތްތަށްފެނި ...

މަގުބޫލު