Press ESC to close

ނަމާދުކޮށްގެން ކުރާ ޓްރޭޑްތަކުގެ ޕްރަފިޓް ބޮޑުތަކުން ގިނަ!

ޖީލާން މުޙައްމަދު 0 513

ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ބަރަކާތް ލައްވާނީ ދީނީ ވާޖިބުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށް މަސައްކަތުގައި މަޝްއޫލުވެގެންކަމާމެދު ދެބަސްވާނެ މުސްލިމަކު ނުހުންނާނެއެވެ. މިގޮތުން ޓްރޭޑް ކުރުމުގައިވެސް ނަމާދުގެ އަޅުކަން އަދާކޮށް ޓްރޭޑް ކުރުމުން، ޕްރޮފިޓް އިތުރުވާ ވާހަކަ ދެކެވެ. ފަހަރެއްގައި މިއީ އިއްތިފާޤަކުންވެދާނެ ކަމަކަށްވެދާނެއެެވެ. ނަމަވެސް…

Continue reading

ތި ބަނޑުގަނޑު ހިންދަން ނުވޭތަ؟ ހައްލު އަލިއެކްޕްރެސް އިން!

ޖީލާން މުޙައްމަދު 0 661

ޒުވާންކަން މަތީ ރީތި ބައްޓަމެއްގައި ހުރުމަށް ކޮންމެ މީހެއްމެ ހިތްއެދެއެވެ. މާބޮޑަށް ފަލަވެ ބަނޑެއް ލާފައި ހުރުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން މީހާގެ ފަރިކަމާއި ރީތިކަން ގެއްލިދާ ކަމެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. ރީތިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން ސިއްޙަތު ސަލާމަތުން ބެހެއްޓުމުގެ…

Continue reading

ދިވެހިން އެންމެ ގިނައިން ވަންނަ 5 ސައިޓްގެ ތެރެއިން ދެ ސައިޓަކީ ބަރަހަނާ ވީޑިއޯ ގެނެސްދޭ ސައިޓްތައް

ޖީލާން މުޙައްމަދު 0 1119

ދިވެހިން އެންމެ ގިނައިން ސައިޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަކަކަށް ބަރަހަނާ މަންޒަރުތައް ގެނެސްދޭ ސައިޓްތައް ހިމެނޭ ކަމަށް ސިމިލާ ވެބްސް ރޭންކިންގ އިން ދަައްކައިފިއެވެ. ސިމިލާވެބްސް ރޭންކިންގ އިން ދައްކާގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ މީހުން ވަންނަ ސައިޓަކީ ގޫގަލްއެވެ. ދެން…

Continue reading

ބިޓުން ގެންގުޅުން؛ ޒިނޭއަށް މަގުފަހިވޭ!

ޖީލާން މުޙައްމަދު 0 698

އިސްލާމްދީނުގައި ކައިވެނީގެ ކުރީން އަންހެން ކުއްޖަކާއި ފިރިހެން ކުއްޖަކާ ދެމެދު ހިންގޭ އެންމެހާ ގުޅުންތަކަކީ ޙަރާމް ގުޅުންތަކެއް ކަމުގައި ލައްވާފައިވެއެވެ. އެއީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ޒިނޭއަށް މަގުފަހިވާތީއެވެ. މުޖުތަމަޢުގައި ބައެއް މައިންބަފައިންނަށްވެސް މި ޘަޤާފަތް މުޖުތަމަޢުގައި ފެތެރިފައިވާލެއް ބޮޑުކަމުން، ހީކުރެވިފައި އޮންނަނީ…

Continue reading

އަންހެނުން ފިރިހެނުންނާ ވައްތަރުވެގަތުން އަދި ފިރިހެނުން އަންހެނުންނާ ވައްތަރުވެގަތުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

ޖީލާން މުޙައްމަދު 0 353

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.   عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ…

Continue reading

ޓްރޭޑް ކުރާ މީހެއްގެ ދުލުން: އިންޝާ ﷲ މިހާރު އަތާ އަގަ ދިމާވޭ

ޖީލާން މުޙައްމަދު 3 1462

ޓްރޭޑްކޮށްގެން ދިވެހިންގެ ތެެރެއިން ބަޔަކު ނަފާ ހޯދަމުންދާ ވާހަކަ އަބަދުވެސް ދެކެވެއެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ކުރިން އެފަދަ މީހަކާ އިންޓަރވިއުއެއް ކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތެއް ލިބިފައިއެއް ނެތެވެ. ރާއްޖެ ފީޑް އިން އައިކިއު އޮޕްޝަން އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މިއަދު…

Continue reading

ގޭމް ނުކުޅެ ނިކަން ޓްރޭޑް ކޮށްބަލަ!

ޖީލާން މުޙައްމަދު 0 310

ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް މާކެޓަކީ ބޭރު ފައިސާ ގަނެ ވިއްކުމުގައި ދުނިޔޭކެ އެންމެ ބޮޑު ޕްލެޓްފޯމެވެ. ދިވެހިންގެ މެދުގައިވެސް މިގޮތަށް ބޭރުފައިސާ ގަނެ ވިއްކައިގެން މުއްސަނދިވާ ފަރާތްތައް އަންނަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުންނެވެ. IQ Option އަކީ މި ޕްލެޓްފޯމުގައި ޓްރޭޑް ކުރުމަށް މަގުފަހި…

Continue reading

ﷲ ގެ އިސްމަފުޅު އޮތް މަހުގެ އާދަޔާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް!

ޖީލާން މުޙައްމަދު 0 905

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިޔަކު ބޭނި މަހެއްގައި މާތްﷲ ގެ އިސްމަފުޅު ލިޔެވިފައި ވަނިކޮށް ފެނިއްޖެެއެވެ. ދިވެހި މަސްވެރިކަން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޒުވާން މަސްވެެރިޔާ ސާޖިން މީސް މީޑިޔާއަށް ދޫކޮށްލި މި ފޮޓޯގައިވާ ގޮތުގައި އެމަހުގެ މެދެެއްހާ ހިސާބުގައި ވަނީ މާތްﷲގެ އިސްމަފުޅު ލިޔެވިފައެވެ….

Continue reading