Press ESC to close

ކުޅިވަރު

މިހާރުވެސް ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެނަމަ އުފަލާއެކު އެކަން ކުރާނަން: ރޮނާލްޑޯ

މިހާރުވެސް ފުޓްބޯޅައިގެ ކެރިއަރު ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެނަމަ ފަސްޖެހުމެއްނެތި އެކަން ކުރާނެކަމަށް ފުޓްބޯޅައިގެ ދުނިޔޭގައި ރަސްްކަން ކުރަމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން އަދި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ…

އާރޖެންޓީނާއާއި އެކު ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރަން ބޭނުން: މެސީ

އެންމެ ދެރަވަނީ އާޖެންޓީނާގެ ގައުމީ ޓީމާއި އެކު މުބާރާތެއް ކާމިޔާބު ނުކުރެވުމުން ކަމަށާއި މިފަރުގެ ވޯލްޑްކަޕް އާރގެންޓީނާއެކު ކާމިޔާބު ކުރަން ބޭނުންކަމުގައޮ  ބާސެލޯނާގެ…