ކުޅިވަރު

ރޮނާލްޑޯ ބޮލަށް މިފާޑު ޖެއްސީ ކީއްވެގެންކަން އެނގޭތަ؟

ބްރެޒިލްގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި ރޮނާލްޑޯ ލުއިސް ނަޒާރިއޯ ޑަލީމާއަކީ ގިނަ ފުޓްބޯޅަ ފޭނުންގެ ފޭވްރިޓްއެވެ. މެސީއާއި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ކުރިން ރޮނާލްޑޯއަކީ ފުޓްބޯޅައިގެ ކިންގް ކަމުގައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިހާރުވެސް ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެނަމަ އުފަލާއެކު އެކަން ކުރާނަން: ރޮނާލްޑޯ

މިހާރުވެސް ފުޓްބޯޅައިގެ ކެރިއަރު ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެނަމަ ފަސްޖެހުމެއްނެތި އެކަން ކުރާނެކަމަށް ފުޓްބޯޅައިގެ ދުނިޔޭގައި ރަސްްކަން ކުރަމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން އަދި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފިއެވެ.  ބްރެޒިލްގެ ޔޫޓިޔުބް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އާރޖެންޓީނާއާއި އެކު ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރަން ބޭނުން: މެސީ

އެންމެ ދެރަވަނީ އާޖެންޓީނާގެ ގައުމީ ޓީމާއި އެކު މުބާރާތެއް ކާމިޔާބު ނުކުރެވުމުން ކަމަށާއި މިފަރުގެ ވޯލްޑްކަޕް އާރގެންޓީނާއެކު ކާމިޔާބު ކުރަން ބޭނުންކަމުގައޮ  ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަގުބޫލު