ފީޑް

އަތްވަށް ނިކުންނާކަށް މިހާރަކު ހާސްވާކަށް ނުޖެހޭ

ގުދުރަތީ ގޮތުން ބަލާއިރު ރާއްޖެއަކީ ވަރަށްވެސް ހޫނު ޤައުމެކެވެ. މިހެންކަމުން ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅުމަކީ އުދަގޫ ކަމަކަށް ވެދެއެވެ. ސަބަބަބީ ހޫނުގެ ސަބަބުން މޫނުގެ އަދި ގައިގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފައި ފަޅައިގެންދާ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ކްރީމް ހޯލްސޭލް ކުރަނީ

ދާދިފަހުން ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާ “ފޯ އެވަރ ސްކިން ނެޗްރަލްސް” ގެ ފުޓް ކްރީމް މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަ ބައެއްގެ ތެރޭގައި މިވަނީ މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައެވެ. މިހެންވެ، ރާއްޖެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮފީ ބޯން އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮން ވަގުތަކު؟

ބައެއް މީހުންނަށް ދުވަހުގެ މަސައްކަތް ފެށެނީ ކޮފީއެއް ބޯލައިގެންނެވެ. ރޮއިޓާސް އިން ކުރި ދިރާސާ އަކުން ދެއްކި ގޮތުގައި އެމެރިކާގެ 65 ޕަސެންޓް މީހުންނަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުޑަކޮށް ފިހިއްޖެ ނަމަ ދޭނެ ކުއްލި ފަރުވާ

ބަދިގޭގައި ކައްކަން އުޅޭއިރު ތަނެއް ފިހުމަކީ ހަމަ އާންމު ކަމެކެވެ. ހޫނު ތެއްޔެއްގައި އިނގިލި ޖެހުން ފަދަ ކަމަކުން ނުވަތަ ކައްކަން އުދާފައި ހުރި އެއްޗަކުން ހޫނު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަނދިރީގައި އެއް ލޮލުން ފޯނަށް ނުބަލާތި، ލޯ އަނދިރި ވެދާނެ!

ނިދާ ވަގުތު މޯބައިލް ފޯނަށް ބެލުމަކީ ލޮލަށާއި ސިކުނޑި އަށް ގެއްލުން ހުރި ކަމެއް ކަމަށް އެކި ދިރާސާތަކުގައި މީގެ ކުރިން ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ. އެކަމަކު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފޭކް އައިޑީ ތަކުގެ އުދަގުލާއި ހެދި ސީޒަން އެކައުންޓް ޑީއެކްޓިވޭޓް ކުރަނީ؟

މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ސީޒަން އަލީގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ޑީއެކްޓިވޭޓް ކުރާ ކަމަށް ސީޒަން އަލީގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް އެކައުންޓްއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ސީޒަން މިގޮތަށް ހާމަކޮށްފައި މިވަނީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވިހެއުމުން ފަލަވީ! ހިކެން ޑައިޓެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ!

ފުރާވަރަށް އަރައިގެން އައި އިރު ހުރީ އެންމެ ލޫޅާފަތި ހަށިގަނޑެކެވެ. އެ ރީތި ކަމުގައި ޖެހުނު ފިރިހެނަކާ ދިމާއަށް ދެވި ކައިވެންޏާ ހަމައަށްގޮސް ދަރިއަކު ވެސް ހޯދީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައްޔިތުންގެ ގޮތް ނިންމައިފި، ޓިކްޓޮކް ކްއީންއަކީ ޝާނީ

ރާއްޖޭގެ ޓިކްޓޮކްގެ ހަރަކާތް ދިރުވާ އާލާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޕޭޖްއެއް ކަމަށްވާ ޓިކްޓޮކް މޯލްޑިވްސްއިން ރާއްޖޭގެ ޓިކްޓޮކް ކްއީން އަކީ ކާކުތޯ ބެލުމަށް ނެގި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 25 1 2 25

މަގުބޫލު