Press ESC to close

ދިވެހިން އެންމެ ގިނައިން ވަންނަ 5 ސައިޓްގެ ތެރެއިން ދެ ސައިޓަކީ ބަރަހަނާ ވީޑިއޯ ގެނެސްދޭ ސައިޓްތައް

ދިވެހިން އެންމެ ގިނައިން ސައިޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަކަކަށް ބަރަހަނާ މަންޒަރުތައް ގެނެސްދޭ ސައިޓްތައް ހިމެނޭ ކަމަށް ސިމިލާ ވެބްސް ރޭންކިންގ އިން…

ﷲ ގެ އިސްމަފުޅު އޮތް މަހުގެ އާދަޔާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް!

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިޔަކު ބޭނި މަހެއްގައި މާތްﷲ ގެ އިސްމަފުޅު ލިޔެވިފައި ވަނިކޮށް ފެނިއްޖެެއެވެ. ދިވެހި މަސްވެރިކަން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޒުވާން މަސްވެެރިޔާ ސާޖިން…