Press ESC to close

ޒަވާޖީ ހަޔާތް އުފާވެރި ނަމަ ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން އެއްވަރެއްގައި ހިފަހައްޓަދޭ: ދިރާސާ

ކައިވެންޔަށްފަހު ފަލަވާ ވާހަކައަކީ އަބަދުވެސް އިވޭ ވާހަކައެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއީ މުޅިން ތެދެއް ނޫންކަން ދިރާސާއަކުން މިވަނީ ދައްކާފައެވެ. ދިރާސާއަކުން ދައްކާފައިވާގޮތުގައި ޒަވާޖީ…

ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު އެންމެ ދަށް ސިޓީއަކަށް އިރާންގެ ބަޤްދާދް

ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ސިޓީތަކުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު އެންމެ ދަށް ސިޓީ އަކީ އޮސްޓްރިއާގެ ވެރިރަށް ވިއެނާ ކަމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ސާވޭއަކުން…

ކެންޑީ ހާލަތު މިހާރު އަމާން: ލަންކާ ސިފައިން

ސްރީލަންކާގެ ކެންޑީގައި މިހާރު ހަމަނުޖެހުން ކުރިޔައް ނުދާކަމަށާއި ކެންޑީ މިވަގުތު ކެންޑީގެ ހާލަތު އަމާންކަމަށް އެޤައުމުގެ ސިފައިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ހަމަނުޖެހުންތައް އިތުރު ވުމުގެ ސަބަބުން ުިޅި ލަންކާގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނު ކުރިއިރު، ކެންޑީގައިވަނީ ކާފިއުވެސް ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އިއުލާންކޮށްފައެވެ. އަދި މީސްމީޑިޔާގެ ބޭނުންކުރުން މުޅި ސުރީކަންކާގައިވަނީ ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށްފައެެވެ. ކެންޑީގައި ހަމަނުޖެހުން އިތުރުވާން މެދުވެރިވި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ބުޑިސްޓުންގެ ބަޔަކުމިސްކިތްތަކަށާއި މުސްލިމުންގެ ފިހާރަތަކަށް…

ހަންގަނޑު އޮމާންކޮށްލަން ބޭނުންނަމަ މިކަންކޮށްލާ

ހަންގަނޑު އޮމާންކޮށް ބެހެއްޓުމަކީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ކުރަންބޭނުންވާކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިކަމަށް ކެމިކަލް ބޭނުންވާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމަކީ ކުންހީއެކެވެ. މިކަމަށް ބޭނުންވަނީ ގޭގާ ލިބެން ހުންނަ…

ބަރަހަނާ ފިލްމް ކުޅޭ އަންހެނެއްގެ ފަރާތުން 20 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ޓުރަންޕް ކޯޓަށް

އެމެރިކާގެ ބަރަނާ ފިލްމް ކުޅޭ އަންހެނެއް ކަމަށްވާ ސްޓޯމީ ޑެނިއެލްސްގެ އަތުން 20 މިލިއަން ޑޮލަރު  ހޯދުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ދައުވާކޮށްފިއެވެ….

ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް ކޯޓަކުން އަމުރު ނެރެފި

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒްގެ ދަރިކަނބަލުން ހައްސާ ބިންތި ސަލްމާން ހައްޔަރުކުރުމަށް ފްރާންސްގެ ކޯޓަކުން އަމުރު ނެރެފިއެވެ. ކޯޓުން…

މިހާރުވެސް ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެނަމަ އުފަލާއެކު އެކަން ކުރާނަން: ރޮނާލްޑޯ

މިހާރުވެސް ފުޓްބޯޅައިގެ ކެރިއަރު ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެނަމަ ފަސްޖެހުމެއްނެތި އެކަން ކުރާނެކަމަށް ފުޓްބޯޅައިގެ ދުނިޔޭގައި ރަސްްކަން ކުރަމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން އަދި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ…

އާރޖެންޓީނާއާއި އެކު ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރަން ބޭނުން: މެސީ

އެންމެ ދެރަވަނީ އާޖެންޓީނާގެ ގައުމީ ޓީމާއި އެކު މުބާރާތެއް ކާމިޔާބު ނުކުރެވުމުން ކަމަށާއި މިފަރުގެ ވޯލްޑްކަޕް އާރގެންޓީނާއެކު ކާމިޔާބު ކުރަން ބޭނުންކަމުގައޮ  ބާސެލޯނާގެ…