Press ESC to close

އިސްލާމް ދީނަށް ޖަރުމަނުގައި ޖާގައެއް ނެތް: މިނިސްޓަރ

ޖަރުމަނުގައި އިސްލާމް ދީނަށް ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް އެޤައުމުގެ އިންޓީރިއާ ކަންތައްތަކާބެހޭ މިނިސްޓަރކަމާ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ހަވާލުވި ހޯސްޓް ސީހޮފާ ބުނެފިއެވެ. މިނިސްޓަރ މިގޮތަށް ބުނެފަިވަނީ އެޤަމުގެ ނޫހަކަށް ދެއްވި ބަސްދީޤަތުމެއްގައެވެ….