ރާއްޖޭގެ ޓިކްޓޮކްގެ ހަރަކާތް ދިރުވާ އާލާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޕޭޖްއެއް ކަމަށްވާ ޓިކްޓޮކް މޯލްޑިވްސްއިން ރާއްޖޭގެ ޓިކްޓޮކް ކްއީން އަކީ ކާކުތޯ ބެލުމަށް ނެގި ވޯޓް ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތަކުން ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ޓިކްޓޮކް ތަރި ޝާނީ މުޙައްމަދު ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

ޝާނީ މިމަޤާމް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ އޭނާއާއެކު ދެން އެޕޯލްގައި ވާދަ ކުރި ނިމްޝާ ޒާހިރު އާއި ވާދަކޮށް، 68 އިންސައްތަ ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. މި ޕޯލްގައި ޖުމްލަ 2،000 މީހުން ވޯޓް ލާފާވާއިރު، މީގެ ތެރެއިން ޝާނީއަށް ލިބިފަައިވަނީ 1،300 މީހުންގެ ވޯޓްއެވެ. އަދި މިޕޯލްއިން ދެވަނަ ލިބުނު ނިމްޝާ އުޅެނީ 662 ވޯޓްއާއިއެކު 32 އިންސައްތައިގައެވެ.

މިޕޯލްގައި ވޯޓް ލީ މީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވަނީ މިވޯޓްގައި ޓިކްޓޮކް ތަރި ޝަޒީލާގެ ނަން ނުހިމެނުމަކީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތާމައެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޝަޒީލާއަކީ އަސްލު ކްއީން ކަމަށްވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކުވަނީ ދެމީހުންނަށް ވޯޓް ނުލެވޭތީ ވޯޓްގައި ބައިވެރި ނުވެފައެވެ.

ޓިކްޓޮކް މޯލްޑިވްްސްއިން ބުނެފައިވަނީ އިތުރު ވަރަށް މޮޅު ޓިކްޓޮކް ފަންނާނުން ރާއްޖޭގައި އެބަތިބި ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިދެ ތަރިން މި ޕޯލްގައި ނޮމިނޭޓްކޮށްފައިވަނީ ޓިކްޓޮކް މޯލްޑިވްސް ޓީމްގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ވޯޓްއަކުން ކަމަށެވެ. އަދި މިޕޯލްގައި ގިނަ މީހުން ހިމެނިފައިނުވަނީ ފޭސްބުކް ޕޯލްގައި އެންމެ ގިނައިން ހިމެނެނީ 2 މީހުން ކަމަށްވާތީ ކަމަށެވެ.

ޕޯލްގެ ނަތީޖާއިން ޝާނީ ޓިކްޓޮކް ކްއީން އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ހޮވިފައިވާއިރު، މި ހަފްތާ ތެރޭގައި ޓިކްޓޮކް ކިންގް ހޮވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޓިކްޓޮކް މޯލްޑިވްސްއިން ބުނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް މިކަން ކުރަން ނިންމާފައި މިވަނީ ގިނަ ބައެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން ކަމަށާއި މިފަހަރުގެ ޕޯލްގައި ޖެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޯޑިއަންސްއިން ނިންމާ ދެނަމެއް ކަމަށް ޓިކްޓޮކް މޯލްޑިވްސްއިން ބުނެއެވެ. ޓިކްޓޮކް ކްއީން ޕޯލްގައި އެބޭފުޅަކު ހިމަނަން ބޭނުންވާ ނަން ޕޭޖްއަށް މެސެޖްކޮށްލާށެވެ. އެންމެ ގިނަ މެސެޖް ލިބޭ ދެ ނަމެއް ޕޯލްގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ.