ރޭގެ މެޗުން ބޮޑު ފަރަޤަކުން ބާސެލޯނާ ދަށްވެ، ޗެންޕިއަންސް ލީގުން ކެޓިކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ރޭގެ މެޗްގައި މެސީ ރެކޯޑްއެއް ޤާއިމްކޮށްފިއެވެ.

މެސީ ހޯދާފައިވަނީ އެއް ކުޅުންތެރިއަކާއެކު ޗެންޕިއަންސް ލީގްގެ 100 މެޗް ކުޅެފައިވާ މީހާގެ މަޤާމެވެ. މެސީ  މިރިކޯޑް ހަދާފައިވަނީ ބާސާގެ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ އެންޑްރެސްއާއި އެކުގައެވެ.  މީގެ ކުރިން މިރިކޯޑް އޮތީވެސް ބާސާގެ ދެ ކުޅުންތެރިންގެ އަތުގައެވެ. އެއީ ޗާލެސް އާއި ޒަވީއެވެ.

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާފައިނަލްގެ ދެވަނަ ލެގުގައި މިރޭ ރޯމާ އަތުން 0-3 އިން ބަލިވެ ބާސެލޯނާ މުބާރާތުންވަނީ ކަޓާފައެވެ.